CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Người dùng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT Chonhapkhau.com và phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.Công ty có chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như sau:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

  • Thu thập thông tin Người bán theo quy định của pháp luật bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và email.
  • Để xác nhận thông tin khi đăng ký tài khoản, giảm thiểu đăng tin rác trên website
  • Hỗ trợ cung cấp thông tin để giải quyết tranh chấp, kiện tụng cho bên giải quyết

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ là một năm trừ khi có yêu cầu khác của cơ quan nhà nước

3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

  • Với những thông tin mà Người bán công khai để Người mua biết được thông tin để giao dịch thì thông tin này được công khai, tất cả Người dùng khác đều có thể tiếp cận được và được hiển thị trong mục “Thông tin Người bán” (Tên shop/tên người bán, địa chỉ, số điện thoại liên hệ)
  • Những thông tin thật về cá nhân (tên thật, email đăng ký) thì chúng tôi bảo mật tuyệt đối, thông tin này chỉ được cung cấp cho bên giải quyết khiếu nại hoặc bên đại diện pháp luật (nếu cần thiết) khi có kiện tụng, tranh chấp có liên quan đến người đó.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Công ty và đích thân Người bán quản lý những thông tin này.

Địa chỉ Công ty:

-       Công ty: Công ty TNHH TMĐT Không Biên Giới

-       Địa chỉ: 245A/15 Bế Văn Đàn, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng

-       Số Điện thọai: 0903 775 499

-       Email: info@chonhapkhau.com

-       Người dùng có thể gởi e-mail về info@chonhapkhau.com để hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

5. Cách thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Sau khi đăng ký thông tin thành công, một mật khẩu ngẫu nhiên từ hệ thống website sẽ được gửi đến email của Người bán. Người bán có thể sử dụng để quản lý tin đăng đồng thời quản lý cả thông tin cá nhân của mình.Người bán có thể chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ khi nào.

6. Quy định khác

  • Nếu Công ty cần thu thập thêm thông tin, Công tin sẽ xin ý kiến Người dùng trước khi thực hiện.
  • Thông tin Người bán trên website nhằm phục vụ việc mua bán giữa Người Bán và Người mua. Nếu cần sự giúp đỡ về kỹ thuật trong việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ, Người bán có thể gởi email yêu cầu về : info@chonhapkhau.com

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc viphạm

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm, Người dùng có quyền gởi email khiếu nại đến info@chonhapkhau.com với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Công ty cam kết sẽ phản hồi trong vòng 24 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.