Điều 1: Lưu ý trước khi sử dụng

1.1. Tổng quan:

-        Thỏa thuận này bao gồm những quy định và điều khoản chi phối hoạt động của bạn tại www.chonhapkhau.com

 • Trước khi sử dụng các tính năng hoặc nội dung trên Chonhapkhau.com, bạn phải tự tìm hiểu trách nhiêm pháp lý của mình.
 • Khi bạn sử dụng các tính năng hoặc nội dung trên Chonhapkhau.com, bạn đương nhiên chấp nhận các điều khoản áp dụng được thể hiện trong thỏa thuận này.

1.2. Thay đổi nội dung

Công ty có quyền và có thể thay đổi Thỏa thuận này.Tất cả các điều khoản sẽ được cập nhật và tự động có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày công bố.Nếu như bạn không đồng ý với những thay đổi này thì bạn buộc phải từ bỏ việc sử dụng của mình tại Chonhapkhau.com.Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Thỏa thuận sửa đổi được công bố và có hiệu lực thi hành, có nghĩa là bạn đã chấp nhận Thỏa thuận sửa đổi.

Điều 2: Chonhapkhau.com là sàn giao dịch thương mại điện tử

2.1. Giao dịch

Chonhapkhau.com có trách nhiệm truyền tải thông tin, Người bán và người mua tự thỏa thuận với nhau về việc giao dịch sản phẩm. Vì vậy, bạn cần nắm nội dung này quyết định tiếp tục thực hiện giao dịch mua bán bên ngoài website

2.2. Trách nhiệm pháp lý

Chonhapkhau.com không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng, cũng như không đảm bảo được việc người bán và người mua có thực sự hoàn thành giao dịch hay giao dịch một cách hợp pháp hay không.Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào nếu xảy ra tranh chấp hoặc kiện tụng giữa bạn với những Người dùng khác trên Chonhapkhau.com hoặc giữa bạn với thành viên khác bên ngoài sàn.

2.3. Quản lý thông tin

Chonhapkhau.com chỉ quản lý thông tin cá nhân mà bạn đăng ký và các thông tin liên quan đến sản phẩm mà bạn đăng lên website.Chúng tôi không thực sự đảm bảo thông tin đăng tải trên website là chính xác. Vì vậy, trước khi bạn tiến hành giao dịch mua bán với các nội dung có liên quan trong website, hãy đảm bảo rằng bạn đã tìm hiểu và tin tưởng người bán hoặc người mua đó

 Điều 3: Đăng bán sản phẩm

3.1. Mô tả sản phẩm: Bạn phải mô tả trung thực về sản phẩm bao gồm câu chữ, hình ảnh và những thông tin liên quan đến hàng hóa đó

3.2. Điều kiện đăng bán sản phẩm trên chonhapkhau.com

 • Là những mặt hàng nhập khẩu hoặc xách tay và không có trong danh sách những mặt hàng cấm nhập khẩu và buôn bán của Việt Nam
 • Bạn phải cung cấp mọi thông tin liên quan đến sản phẩm bao gồm tên sản phẩm và các thông tin khác (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: kiểu mẫu, chất lượng, nguyên liệu, hình dáng, màu sắc, số lượng, kích cỡ, nhà sản xuất, nước sản xuất, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt)
 • Bạn phải đảm bảo hình ảnh sản phẩm đăng bán đưa lên rõ nét, chi tiết và tương đồng với sản phẩm thật.
 • Bạn phải đăng tin theo đúng danh mục đã quy định

3.3. Gian lận:

Trong 1 số trường hợp, bạn có thể bị treo hoặc xóa tài khoản nếu chúng tôi bằng những biện pháp điều tra, kiểm chứng xác minh rằng bạn đã mô tả sản phẩm không đúng sự thật thông tin sản phẩm đăng bán

3.4. Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ :

Bạn không được đăng bán những sản phẩm được vi phạm bản quyền, thương hiệu hay những quyền hợp pháp khác của một hoặc nhiều bên thứ ba.

Điều 4: Thông tin của bạn

4.1 Định nghĩa

Thông tin của bạn là toàn bộ các thông tin đến cá nhân mà bạn khai báo trên Chonhapkhau.com.Bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của thông tin này

4.2. Mục đích thu thập:

 • Để xác nhận thông tin khi đăng ký tài khoản
 • Thu thập thông tin Người bán theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và email.
 • Hỗ trợ giải quyết tranh chấp, kiện tụng cho bên giải quyết (nếu cần thiết)

4.3. Sự hạn chế :

Thông tin của bạn (không giới hạn bất kỳ sản phẩm đã được đăng lên) không được:

 • Sai lệch, không chính xác
 • Gian lận hoặc dính líu đến việc bán hàng giả, hàng ăn trộm ăn cắp
 • Làm ảnh hướng đến quyền lợi, bằng sáng chế, thương hiệu, bảo mật thông tin hoặc quyền cộng đồng, riêng tư của bên thứ ba
 • Vi phạm pháp luật, quy chế, điều khoản, thông tư, quy định (không giới hạn với sự bảo vệ người dùng, sự cạnh tranh không lành mạnh, luật tội phạm, luật thương mại…)
 • Nói xấu, phỉ báng, đe dọa, quấy rầy thành viên khác
 • Có tính chất khiêu dâm hoặc ẩn chứa hành động khiêu dâm
 • Ẩn chứa các loại virus, trojan, sâu, phần mềm tự gửi thư hoặc các chương trình máy tính có thể gây hại, chuyển đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ hệ thống hay dữ liệu cá nhân mà không cần có quyền truy cập hoặc sử dụng
 • Tạo ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi hoặc gây mất toàn bộ hoặc một phần những dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ mạng cho chúng tôi hoặc các nhà cung cấp khác.
 • Liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoặc có nội dung mô tả về sản phẩm cũng như dịch vụ bị cấm trong Thỏa thuận này.

4.4. Bảo mật thông tin cá nhân:

Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Bạn theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn giao dịch TMĐT Chonhapkhau.com và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 5: Tiếp cận và can thiệp:

Bạn phải đồng ý rằng bạn không:

 • Sử dụng bất kỳ máy móc, phần mềm để trốn tránh hoặc cố gắng xâm phạm đến việc vận hành trang của chúng tôi.
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm thay đổi, chỉnh sửa thông tin trên toàn hệ thống của chúng tôi.

Điều 6: Đánh giá, nhận xét về thành viên:

 • Mục đích của việc đánh giá, nhận xét: Cung cấp thông tin chân thực, cụ thể hơn…về đặc điểm của sản phẩm và về uy tín của bạn. Thông tin này sẽ là phần điểm uy tín của chúng tôi trên Chonhapkhau.com
 • Thông tin này cũng là cơ sở để Chonhapkhau.com khoanh vùng theo dõi và có thể tiến hành loại bỏ các sản phẩm của bạn hoặc chính tài khoản của bạn trên sàn
 • Việc đánh giá, nhận xét của bạn về sản phẩm hay về thành viên khác phải khách quan, trung thực, không vì mục đích phá rối, bôi nhọ…uy tín của sản phẩm hay thành viên đó

Điều 7: Vi phạm

Chonhapkhau.com có thể cảnh báo, khóa tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu bạnvi phạm một hoặc nhiều các nội dung sau:

 • Vi phạm thỏa thuận này hoặc một trong các các chính sách có liên quan đến chúng tôi
 • Vi phạm quy định về đăng tin có trong thỏa thuận
 • Chúng tôi cho rằng hoạt động của Bạn có thể ảnh hưởng đến chúng tôi hoặc các thành viên khác, người dùng khác

Điều 8: Tuân thủ pháp luật

 • Bạn là người chịu trách nhiệm pháp lý các hoạt động của bạn tại www.chonhapkhau.com. Do đó, bạn phải chắc chắn rằng bạn tuân thủ tất cả những chính sách, điều luật, thông tư, quy tắc luật pháp Việt Nam liên quan đến việc bạn mua, bán, giao dịch tại website của chúng tôi cũng như tại các website chúng tôi liên kết.
 • Bạn cần chắc chắn rằng sản phẩm bạn bán không nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo luật Việt Nam

Điều 9: Bồi Thường

Bạn đồng ý bồi thường khi (và hoàn toàn không liên quan với chúng tôi) những thắc mắc, yêu cầu, kiện cáo, mất mát, hay sự hư hỏng của sản phẩm của bên thứ ba hoặc phát sinh từ sự vi phạm Thỏa thuận này hoặc những chính sách, điều khoản liên quan hay sự vi phạm pháp luật.

Điều 10: Miễn trừ trách nhiệm

Chonhapkhau.com không chịu trách nhiệm pháp lý nào cho việc mất mát lợi nhuận hoặc thiệt hại xuất phát hoặc liên quan đến website hoặc dịch vụ của chúng tôi và bạn phải chắc chắn nắm rõ điều đó

Điều 11: Phân xử

Bất kỳ sự tranh tụng hay khiếu nại liên quan đến Thỏa thuận này đều được thận trọng giải quyết dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên liên quan. Trong trường hợp các bên không đi đến thống nhất cuối cùng thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa.

Điều 12: Điều khoản bổ sung

Những chính sách, quy định khác của chúng tôi có liên hệ mật thiết với Thỏa thuận thành viên và bạn bị ràng buộc bởi những điều khoản được nêu trong những chính sách, quy định như vậy